បេសកកម្មកសាងភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់កម្ពុជា

Mr. TEK Vanna mission

Mr. TEK Vanna mission

នៅក្នុង​បន្ទប់​ការិយាល័យ​នៃ​​វេទិកា​នៃ​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ស្តីពី​កម្ពុជា(NGOF) លោក តឹក វណ្ណារ៉ា កំពុង​បំពេញការងារ​ប្រចាំថ្ងៃរបស់​លោក រួមមាន​ការពិនិត្យ​មើល ឆ្លើយ​តប និងផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ពី​គម្រោងកម្មវិធី​ខុសៗ​​គ្នា ដើម្បី​ធា​នា​ឲ្យ​បាន​នូវ​វឌ្ឍនភាព​ដ៏​រលូន​នៅក្នុងស្ថាប័នការងារ។ យូរៗម្តង លោក​ទទួល​ទូរសព័្ទ​ពី​សហការី ​និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធស្នើសុំ​ជួប​ប្រជុំពិភាក្សាទាក់ទិននឹងការងារ។

តាមរយៈ​នីតិវិធី​ជ្រើសរើស​ប្រកបដោយ​តម្លាភាព និងយុត្តិធម៌​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទេពកោសល្យ កម្រិត​វប្បធម៌ រួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍​ការងារ លោក​ វណ្ណារ៉ា អាយុ៣៣ឆ្នាំ ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ និង​តែង​តាំង​ជានាយក​ប្រតិបត្តិ​​ថ្មីនៃ​​​ NGOF​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤តទៅ។